Lokalplaner


Ny Kommuneplan
Kommuneplan 2009-2020 blev vedtaget af Byrådet den 14/12-2009.
Planen beskriver, hvordan Helsingør kommunes lokalområder skal udvikle sig i fremtiden, og regulerer bygge- og anvendelsesmuligheder. Det vil sige, hvor der må bygges boliger, butikker, erhverv, institutioner, veje, mv.
Læs mere her
www.helsingorkommune.dk/da/Omkommunen/planlaegning ...